Uznanie za podatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości