Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury