W zakresie zastosowania 8% stawki podatku dla pasażerskiego transportu morskiego