Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu