Uznanie, czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w zamian za wniesienie aportem przez Spółkę jednostek waluty wirtualnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT