Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji wymiany udziałów