Uznanie Gminy za podatnika podatku VAT w związku z czynnościami usuwania azbestu oraz opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia na rzecz mieszkańców