Wyłączenie czynności Aportu składników materialnych i niematerialnych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług