Prawidłowość dokonywanego odliczenia w latach 2012-2014 podatku VAT dotyczącego realizacji projektu „Rewitalizacja zamku (…)” proporcją w wysokości 100%