Czynności wykonywane jako Agent Emisji, Sponsor Emisji, Agent Płatniczy nie korzystają ze zwolnienia od podatku