Opodatkowanie świadczeń dostarczanych do lokali mieszkalnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego