Wykonywanie czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT z tytułu uczestnictwa w strukturze cash-poolingu