Brak uznania Gminy za podatnika VAT w związku z czynnościami usuwania azbestu