W zakresie wyłączenia od opodatkowania transakcji wniesienia aportem składników materialnych i niematerialnych stanowiących przedsiębiorstwo