Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku – art. 10 ust. 5 updof