Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody