Powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu wsparcia w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (system FIT/FIP)