Koszty i przychody związane z połączeniem transgranicznym