Potwierdzenie prawidłowości przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.