W zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych