Możliwość zaliczenia do kup skapitalizowanych lub zapłaconych odsetek od pożyczek, z uwzględnieniem limitu przewidzianego w art. 15c oraz kosztów podatku WHT wynikającego z umowy pożyczki