W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży zabudowanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT