Dokumentowania zasądzonych przez (…) kosztów reprezentacji poprzez zastosowanie faktury i faktury korygującej (pytanie nr 1 wniosku)