Opodatkowania sprzedaży udziału w niezabudowanej Działce nr 1/1 oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego