W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości niezabudowanej