Uznanie udzielonej pożyczki za odpłatne świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla ww. usługi