Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży Działki