Momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług turystyki w związku z otrzymanymi w całości płatnościami przed wykonaną usługą oraz otrzymanymi zaliczkami