Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od czynności wynajmu nieruchomości tylko przez jednego współwłaściciela oraz wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy