Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji projektu