Brak opodatkowania podatkiem VAT kaucji gwarancyjnej zarówno w sytuacji wywiązania się klienta z umowy jak i w sytuacji niewywiązania się klienta z umowy