Zwolnienia z opodatkowania do dostaw lokali mieszkalnych nabywanych w celach handlowych