Brak obowiązku rozpoznania odpłatnego świadczenia usług na rzecz Osób Oddelegowanych, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy