Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją operacji