Nieopodatkowanie sprzedaży Nieruchomości oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości