Uznania świadczonej usługi oprawy gastronomicznej za usługę kompleksową oraz braku obowiązku opodatkowania opłaty wstępnej