Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości: