Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego