W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów