W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania z mocy prawa wskutek połączenia spółek