Możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej w części dotyczącej wytworzonego oprogramowania komputerowego (tzw. IP Box)