Skutki podatkowe zawarcia ze spółką z Wielkiej Brytanii umowy opcji na udziały