Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracowników niebędących pracownikami naukowymi