W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością