Opodatkowanie wypłaty zaliczki na poczet zysku przez spółkę rozliczającą się ryczałtem estońskim.