Skutki podatkowe odpłatnego zbycia kilku działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości