Skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym