Zwolnienie przedmiotowe a spłata kredytów zaciągniętych na nabycie zbytych lokali mieszkalnych