Skutki podatkowe nabycia darowizny ogółu praw i obowiązków od występującego wspólnika Spółki jawnej