Możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla wskazanych we wniosku środków trwałych (aparatura badawcza)